04.07.2017

Координациони састанак за организацију „8. CISM летњег Тренинг кампа – Копаоник 2017”У просторијама Виле „Рашка“ на Копаонику 30. јуна 2017. године, одржан је координациони састанак Делегације Републике Србије при Међународном савету за војне спортове (CISM) са представницима СО Рашка, ЈП „Скијалишта Србије“ и МК Mountain Resort, у вези припремних активности за организацију 8. CISM летњег Тренинг кампа – Копаоник 2017”, који ће се одржати у периоду од 09. јула до 07. августа 2017. године, на простору 51. СП Копаоник.

На састанку су конкретизоване обавезе Министарства одбране и Војске Србије, органа локалне самоуправе и правних субјеката у организацији и реализацији наведене спортске манифестације и  истакнута је потреба за проналажењем одговарајућих решења у пружању помоћи у припремама и такмичењима спортских екипа Министарства одбране и Војске Србије на простору Копаоника.

Такође, констатована је добра сарадња Министарства одбране и Војске Србије и локалне самоуправе и наведених правних субјеката у организацији оваквих спортских дешавања и наглашена је потреба за даљим унапређењем и продубљивањем традиционално добре вишегодишње сарадње Министарства одбране и Војске Србије са наведеним општинама и правним субјектима.